حراج محصولات آکواریوم شامل تخفیف های باور نکردنی در غذای ماهی، لوازم نظافت آکواریوم ، لوازم تزئینی آکواریوم و سایر محصولات می باشد.

پنس استریت فاین تیپ فورسپز آکوا ویترو – AQUAVITRO Fine Tip Forceps

۱۷۲,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۴۰۰ تومان

پنس استریت فورسپز آکوا ویترو – AQUAVITRO Straight Forceps

۱۷۲,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۴۰۰ تومان

پنس سر خم گیاه آکواریوم کاروی اند کلیپ ایستا – Ista Curve End Clip

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان

تستر سختی آب جی بی ال – JBL KH Test

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۰۰۰ تومان

تیغ شیشه پاک کن (جلبک گیر) ایستا – ISTA Algae Scraper

۷۳,۰۰۰ تومان ۶۵,۷۰۰ تومان

داروی ضد انگل اودینول جی بی ال – JBL Oodinol Plus

۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان

راکتور کلسیم بابل مگاس – CALCIUM REACTOR BUBBLE MAGUS

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

غذای آرتمیا فلیک داجانا – DAJANA Artemia Flakes

۲۱,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان

غذای اسپیرولینا پت داجانا – DAJANA Spirulina Pet

۳۰,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان

غذای قرصی اسپیرولینا تبلتس داجانا – DAJANA Spirulina Tablets

۲۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان

غذای گرانولی لیجند گلدفیش پلیت داجانا – DAJANA Legend Goldfish Pellets

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

فیلتر بیو نیترات اکس جی بی ال – JBL BioNitrat Ex

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر تصفیه هنگان 4.5 وات بویو – Boyu Bio Filter WP-2035

۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیلتر سایمک ایکس ال جی بی ال JBL Symec XL

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان

قرص افزاینده ی اکسیژن تب داجانا – DAJANA Oxygen Tabs

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

قیچی هرس گیاه کاروی اند ایستا – ISTA PRO Scissors Curve End

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان