مشاهده همه 14 نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36

باکتری ساز باکتوزیم تترا – TetraAqua Bactozym

۷۷,۰۰۰ تومان

محلول کاهنده نیترات مینوس تترا – ( TetraAqua NitrateMinus ( Liquid

۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومان

شفاف کننده ی آب کلاریتی سیچم – SEACHEM Clarity

۶۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

محلول ضد کلر ماهیران – Mahiran Water Quality

۱۲,۰۰۰ تومان

محلول kh بافر کانتینیوم آکواتیکس – Continuum aquatics Kh buffer

۷۸,۰۰۰ تومان

بهبود دهنده پی اچ ریف کالک واسر سیچم – SEACHEM reef kalkwasser

۱۷۱,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان

محلول چربی زدای رمیدیشن سیچم – SEACHEM Remediation

۹۵,۰۰۰ تومان

محلول آماده ساز پرایم سیچم – SEACHEM Prime

۶۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

تجزیه کننده آمونیاک و نیترات استابیلیتی سیچم – SEACHEM Stability

۴۰,۰۰۰ تومان

محلول ضد آمونیاک و کلر آمگارد سیچم – SEACHEM Amguard

۵۷,۰۰۰ تومان۱۹۷,۰۰۰ تومان

بهبود دهنده ی کیفیت آب پریستاین سیچم – SEACHEM Pristine

۱۲۴,۰۰۰ تومان۸۹۷,۰۰۰ تومان

پک ایجاد کننده ی شرایط مناسب هد استارت سیچم – SEACHEM HeadStart

۲۴۲,۰۰۰ تومان

باکتری ساز بیوکورین تترا – Tetra Aqua Biocoryn

۳۲۹,۰۰۰ تومان

مکمل جلبک قهوه ای اوشن نوتریشن – Ocean Nutrition

۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان