نمایش 1–15 از 33 نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36

حذف کننده ی آمونیاک ایستا – Ista Ammonia Remover

۹۸,۰۰۰ تومان

مدیا زغال بامبو ای دی ای – ADA Bamboo Charcoal

۲۳۸,۰۰۰ تومان

فیلتر کوارتز شیشه ای کوچک – Ista Mini Quartzite Glass

۳۵,۰۰۰ تومان۱۶۷,۰۰۰ تومان

تنظیم کننده ی پی اچ آب دیسکس بافر سیچم – SEACHEM Discus Buffer

محلول کلر زدای سیف سیچم – SEACHEM Safe

۹۷,۰۰۰ تومان۲۶۶,۰۰۰ تومان

مدیای متخلخل دنیترات سیچم – SEACHEM de nitrate

۱۸۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

مدیای کروی شکل فوس گارد سیچم – SEACHEM PhosGuard

۲۴۰,۰۰۰ تومان

محلول فسفات گیر فوسنت سیچم – SEACHEM phosnet

بهبود دهنده ریف ادوانتج کلسیم سیچم – SEACHEM reef advantage calcium

۱۱۱,۰۰۰ تومان۳۵۵,۰۰۰ تومان

بهبود دهنده پی اچ مارین بافر سیچم – SEACHEM marine buffer

۱۱۵,۰۰۰ تومان۳۵۵,۰۰۰ تومان

متریال فوس باند سیچم – SEACHEM phosbond

۶۹,۰۰۰ تومان

محلول افزاینده پی اچ ریف بافر سیچم – SEACHEM reef buffer

۱۱۵,۰۰۰ تومان۳۵۵,۰۰۰ تومان

ذغال اکتیو ماتریکس کربن سیچم – SEACHEM MatrixCarbon

۶۹,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

مدیای بیولوژیکی ماتریکس سیچم – SEACHEM Matrix

۱۱۰,۰۰۰ تومان۵۱۶,۰۰۰ تومان

فیلتر رنیو سیچم – SEACHEM Renew

۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومان